Interesant


Grup Facebook

Aderati la grupul comunitatii pe facebook.
Grup Facebook

 Zile de naştere

La mulți ani! :
cipriotu12 (32)
Detector (59)
ggabi (53)
Gogoreata (48)
ionut (33)
mchirilas (60)
nDan (37)
silus (35)
Tigermeet (31)
Victor86 (45)

In urmatoarele 7 zile
ACM1983 (37)
anonim (32)
buncescu (36)
dikso (52)
Fireball (53)
GeorgeHep (34)
marco (32)
mugurel (32)
RaStaSRM (39)
Ristian (38)
Tony13 (45)
apicius (44)
pierino (44)
rocky (34)
AlverescuM (33)
DAM (41)
diaboliku (33)
laur_brasoveanul (42)
mario168 (39)
mariodany (30)
Noro (50)
sandu1 (50)
Sorin123 (37)
duya (42)
gabidetect (47)
hotvali (53)
inaig (43)
Ing3ras (34)
obylica (41)
RIDEL39 (43)
sarnez16 (41)
teosim16 (47)
Tudorache Sorin (37)
amario (35)
Georgetuct (34)
INTER (34)
iulian (34)
MihaiDnt (33)
MihaiTDR (33)
vador (37)
Bogdan7 (38)
detectus (36)
sorin (34)
sorin2017 (34)
tinap (56)
tudormi (27)
Univers (36)
alina85 (35)
August1919 (33)
chilia (57)
coxmihai (43)
Crissti72 (48)
doru (50)
ionitamari (35)
mihai200 (35)
MihaiEm (32)
origen96 (35)

 Ceasul fermecat

 Membri noi

Nume utilizator Membru din
VasileBc 17 Iul
Alex91 25 Iun
ioni 23 Iun
radura 15 Iun
titi 12 Iun
cheloo 11 Iun
Deceneu24 07 Iun
MihaiTDR 02 Iun


Ordonanţă de urgenţă nr 190 (r1)/2000 regimul met. pretioase

Legislatia Romaniei in vigoare cu privire la detectia de metal cat si detinerea/comercializarea detectoarelor de metal.
Permisiuni de detectie de la statul Roman sau persoane private.

Ordonanţă de urgenţă nr 190 (r1)/2000 regimul met. pretioase

Mesaj necititde matteo » Mie Mai 06, 2015 12:43 am

Versiune la zi in data actuala:

Guvernul României
Ordonanţă de urgenţă nr. 190 (r1) din 09/11/2000
Ordonanţa de urgenţă nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România


___________
Nota IndacoText actualizat la data de 05.05.2015. Actul include modificările din următoarele acte:
- Legea nr. 591/2004 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1224 din 20/12/2004.
- Legea nr. 458/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1004 din 18/12/2006.
- Legea nr. 82/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 235 din 04/04/2007.
- Legea nr. 187/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 12/11/2012.

___________
Nota IndacoPus în aplicare prin:
- Ordinul nr. 425/2003 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 315 din 09/04/2004.
- Norma metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 25/11/2003.
- Ordinul nr. 1809/2004 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1201 din 15/12/2004.
- Ordinul nr. 104/2015 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 304 din 05/05/2015.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România.
___________
Art. 1. a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1. a) metale preţioase - aurul, argintul şi metalele platinice, sub orice formă; titlurile minime ale metalelor preţioase care sunt supuse regimului reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă sunt cele prevăzute în normele de aplicare a acesteia;
___________
Litera a) a fost modificată prin punctul 3. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

b) metale platinice - platina, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul şi iridiul;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 3. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

c) pietre preţioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele; regimul pietrelor preţioase este aplicabil şi perlelor naturale şi de cultură, precum şi pietrelor naturale de calitate gemă, a căror listă va fi anexată la normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;".
___________
Litera c) a fost modificată prin punctul 3. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

d) aur financiar - aurul achiziţionat de persoane fizice ori juridice în scopul realizării unor plasamente de valoare. Aurul financiar cuprinde aurul sub formă de bare, lingouri, plachete, având titlul minim de 995/1.000, precum şi sub formă de monede din aur având titlul mai mare sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pieţele Uniunii Europene. Operaţiunile cu aur financiar se realizează atât prin livrare fizică, cât şi prin operaţiuni în conturi de metal preţios sau hârtii de valoare exprimate în aur, deţinute la bănci;
e) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este deţinut cu titlu de rezervă oficială de Banca Naţională a României. Aurul monetar se prezintă de regulă sub formă de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum şi bare standard cu titlul minim de 995/1.000;
f) Abrogată prin punctul 4. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.
g) Abrogată prin punctul 4. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.
h) Abrogată prin punctul 4. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.
2. operaţiuni cu metale şi pietre preţioase - actele de comerţ şi faptele de comerţ cu metale preţioase şi pietre preţioase, care au ca obiect:
a) producerea metalelor preţioase;
b) prelucrarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;
c) vânzarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;
d) cumpărarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;
e) păstrarea în depozit a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase pentru cauză de comerţ;
f) introducerea în ţară a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;
g) scoaterea din ţară a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;
h) mijlocirea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase;
i) transportul de metale preţioase şi pietre preţioase, cu excepţia transportului efectuat în tranzit vamal;
j) prestări de servicii care au ca obiect metale preţioase şi pietre preţioase;
k) marcarea metalelor preţioase;
l) alte acte de comerţ şi fapte de comerţ care au ca obiect metale preţioase şi pietre preţioase;
___________
Punctul 2. a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

3. titlu - proporţia de metal preţios fin conţinută de un obiect, exprimată în miimi;
___________
Punctul 3. a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

4. autorizaţie - actul emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care acordă dreptul de a desfăşura operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase;
___________
Punctul 4. a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

5. Abrogat prin punctul 6. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.
6. Abrogat prin punctul 6. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.
7. marcarea metalelor preţioase - operaţiunea de atestare a conţinutului de metal preţios fin, prin aplicarea mărcii de titlu, a mărcii de garanţie proprie a producătorului intern, a importatorului şi/sau a vânzătorului cu amănuntul ori, după caz, a mărcii de certificare;
___________
Punctul 7. a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

8. marca de garanţie proprie - semnul individual stabilit şi înregistrat la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu amănuntul;
___________
Punctul 8. a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

9. marca titlului - semnul convenţional, diferit în funcţie de titlul metalului preţios, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase;
___________
Punctul 9. a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

10. marca de certificare - semnul convenţional care se aplică pe bijuterii şi pe obiectele din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul şi/sau vânzătorul nu sunt autorizaţi sau nu doresc să îşi aplice marca de garanţie proprie, la cererea acestora.
___________
Punctul 10. a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

CAPITOLUL II
Abrogat prin punctul 8. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.
CAPITOLUL III
Drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care
dobândesc, deţin sau efectuează operaţiuni cu metale şi pietre preţioase

Art. 4. Abrogat prin punctul 9. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.
Art. 5. Abrogat prin punctul 9. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.
Art. 6. - Persoanele fizice şi juridice pot efectua operaţiuni de vânzare, cumpărare şi tranzacţionare cu aur financiar numai prin intermediul băncilor autorizate de Banca Naţională a României sau, după caz, printr-o bancă autorizată pentru astfel de operaţiuni dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
___________
Art. 6. a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

Art. 7. - Operaţiunile cu aur monetar se efectuează în exclusivitate de Banca Naţională a României, conform statutului său de funcţionare.

CAPITOLUL IV Autorizarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase
Art. 8. - (1) Operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase, prevăzute la art. 2 pct. 2, se pot efectua de către persoanele fizice sau juridice numai în baza autorizaţiei eliberate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pe perioadă nedeterminată, vizată anual de către aceasta.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 12. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

(2) Nu sunt supuse regimului autorizării operaţiunile prevăzute la art. 2 pct. 2 dacă acestea se efectuează pentru nevoile proprii ale persoanei fizice sau juridice şi dacă nu se urmăreşte obţinerea unui profit.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 12. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

(3) Pentru eliberarea autorizaţiei se percepe taxa stabilită de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, iar condiţiile de autorizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

___________
Pus în aplicare prin Ordin nr. 104/2015 începând cu 05.05.2015.
Pus în aplicare prin Ordin nr. 425/2003 începând cu 28.05.2007.

Punere în aplicare Art. 8. prin Normă metodologică Norma metodologică pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de u... din 18/11/2003 :
Art. 2. - (1) Autorizarea operaţiunilor cu metale preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase, efectuate de persoane fizice sau juridice ca activităţi permanente ori profesionale, se face pe perioadă nedeterminată, de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) Prin activitate permanentă, în înţelesul prezentelor norme, se înţelege acea activitate care se desfăşoară continuu, cu regularitate, în condiţiile reglementate.
(3) Activitatea profesională reprezintă ansamblul activităţilor care se exercită de persoane calificate să desfăşoare operaţiuni cu metale preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase, în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 3. - (1) Autorizarea este procedura de abilitare a persoanelor fizice şi juridice de a efectua operaţiuni cu metale preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase, care se materializează prin emiterea de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a autorizaţiei, care reprezintă înscris cu valoare juridică de act administrativ cu caracter individual, în favoarea titularului acestuia.
(2) Modelul autorizaţiei se va stabili prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
Art. 4. - Prin titular al autorizaţiei se înţelege persoana fizică sau juridică pe numele căreia a fost emisă autorizaţia de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
Art. 5. - Sunt supuse autorizării următoarele operaţiuni cu metale preţioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase:
a) fabricarea şi producerea metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase;
b) prelucrarea metalelor preţioase, aliajelor lor şi pietrelor preţioase, inclusiv producerea de obiecte, bijuterii şi lucrări dentare din acestea;
c) vânzarea, cumpărarea, tranzacţionarea, păstrarea în depozit a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, bijuteriilor, obiectelor de aurărie sau de argintărie, precum şi mijlocirea acestor operaţiuni;
d) introducerea în ţară, scoaterea din ţară şi tranzitul prin România de metale preţioase şi de aliaje ale acestora, bijuterii, obiecte de aurărie sau de argintărie, precum şi de pietre preţioase;
e) marcarea bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi din aliajele acestora;
f) prestarea de servicii care au ca obiect metale preţioase, aliaje ale acestora, pietre preţioase, bijuterii, obiecte de aurărie sau de argintărie;
g) utilizarea în interes industrial a metalelor preţioase şi a aliajelor acestora;
h) vânzarea, cumpărarea, tranzacţionarea, precum şi intermedierea unor astfel de operaţiuni cu monede din metale preţioase şi aliaje ale acestora, dacă acestea se desfăşoară ca activităţi permanente;
i) orice activităţi conexe ale operaţiunilor prevăzute la lit. a) - h), dacă acestea au ca obiect metale preţioase, aliaje ale acestora sau pietre preţioase.
Art. 6. - Introducerea şi scoaterea în şi din ţară, de către călători şi alte persoane fizice, altele decât cele autorizate conform prevederilor prezentelor norme, a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase, aliajele acestora cu sau fără pietre preţioase se vor face cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de legislaţia vamală în vigoare.
Art. 7. - La declaraţia vamală, în cazul operaţiunilor efectuate de către persoane fizice şi juridice autorizate să desfăşoare operaţiuni cu metale preţioase, aliajele acestora şi cu pietre preţioase, se anexează în mod obligatoriu copia legalizată a autorizaţiei eliberate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi declaraţia pe propria răspundere că autorizaţia nu este retrasă sau suspendată la data efectuării formalităţilor vamale.
Art. 8. - În vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase, persoanele fizice şi juridice interesate vor depune la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor o cerere prin care solicită autorizarea.
Art. 9. - (1) Pentru eliberarea autorizaţiei de a efectua operaţiuni cu metale preţioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase şi pentru vizarea anuală a acesteia, persoanele fizice şi juridice solicitante vor achita o taxă de autorizare, respectiv de vizare.
(2) Nivelul taxelor de autorizare şi actualizarea anuală a acestora în funcţie de rata inflaţiei se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
Art. 10. - Cererea de autorizare se face pe formular-tip, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
Art. 13. - (1) Respingerea cererii de autorizare trebuie să fie motivată şi se dispune prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, care se comunică solicitantului.
(2) Solicitantul poate contesta actul de respingere a cererii de autorizare, pe calea contenciosului administrativ, conform legii.
Art. 14. - (1) În cazul respingerii cererii persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară deja operaţiuni cu metale preţioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase, acestea sunt obligate ca, în termen de 30 de zile de la comunicarea respingerii cererii, să-şi lichideze stocul.
(2) În caz de nelichidare a stocului, sunt aplicabile prevederile art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 15. - În situaţia în care intervin modificări faţă de elementele de identificare a persoanei fizice sau juridice autorizate, aceasta este obligată, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei, să le comunice în scris Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în termen de 10 zile de la data producerii lor.
Art. 24. - Sunt exceptate de la autorizarea prevăzută de art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare:
a) Banca Naţională a României, pentru operaţiunile care privesc rezerva de stat de metale preţioase, precum şi cele cu aur monetar;
b) Ministerul Finanţelor Publice, pentru operaţiunile de păstrare în depozit, în tezaurul trezoreriei, de executare silită, pentru operaţiunile de valorificare, precum şi pentru operaţiunile conexe acestora;
c) Ministerul Administraţiei şi Internelor, organele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Garda Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor, pentru operaţiunile de păstrare în depozit, în condiţiile legii, a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase;
d) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru operaţiunile de păstrare în depozit a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, marcarea, după caz, a acestora, precum şi orice alte operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase pentru care este autorizată potrivit legii;
e) persoanele fizice şi juridice, pentru dobândirea şi deţinerea bunurilor prevăzute la art. 3 şi pentru vânzarea, cumpărarea şi tranzacţiile efectuate în condiţiile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
f) persoanele fizice, pentru scoaterea din România, introducerea în România şi tranzitul pe teritoriul acesteia a bijuteriilor prevăzute la art. 11 pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea sunt destinate uzului personal al persoanei fizice în cauză;
g) persoanele fizice, pentru introducerea în România şi tranzitul pe teritoriul acesteia a obiectelor de aurărie sau argintărie prevăzute la art. 11 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
h) persoanele fizice, pentru operaţiunile de scoatere din România a obiectelor de aurărie şi argintărie prevăzute la art. 11 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă valoarea individuală a acestora nu depăşeşte echivalentul a 500 euro. Evaluarea acestora se efectuează de către personalul abilitat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi se materializează într-un document de analiză, care se prezintă organelor vamale şi celorlalte autorităţi publice şi serviciilor descentralizate ale acestora, conform legii.
Art. 25. - (1) Persoanele fizice şi juridice care efectuează deja una sau mai multe operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase sunt obligate să solicite autorizaţie, în termen de 60 de zile lucrătoare, calculat de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.
(2) În interiorul acestui termen, persoanele fizice şi juridice pot efectua, fără nici o restricţie, oricare dintre operaţiunile cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase enumerate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia operaţiunilor de marcare, pentru care autorizarea se va acorda numai în condiţiile reglementate în prezentele norme metodologice.
(3) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va elibera autorizaţiile pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, cu condiţia ca documentaţia anexată să fie completă, potrivit prevederilor art. 11 şi 12.
(4) În cazul în care Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor constată o neregularitate a documentaţiei anexate cererii de autorizare, se vor aplica prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, termenul prevăzut la alin. (1) urmând să curgă de la data completării documentaţiei.
(5) Dacă persoana fizică sau juridică aflată în situaţia prevăzută la alin. (4) nu-şi completează documentaţia în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării neregularităţilor constatate, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va dispune respingerea cererii de autorizare.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorizarea pentru efectuarea operaţiunii de marcare se va dispune numai după ce Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va constata şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 28 alin. (1) şi (2), dar nu mai târziu de 90 de zile lucrătoare, de la data depunerii documentaţiei complete.
(7) Începând cu data înregistrării cererii de autorizare însoţite de documentaţia completă sau, după caz, de la data completării documentaţiei şi până la data eliberării autorizaţiilor, persoanele fizice şi juridice pot efectua operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase, în baza unei dovezi scrise, eliberată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, din care să rezulte că acestea şi-au îndeplinit obligaţia de a solicita eliberarea autorizaţiei, cu excepţia autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare, care urmează a fi acordată numai în condiţiile prevăzute de alin. (6).

Punere în aplicare Art. 8. prin Normă metodologică Norma metodologică pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de u... din 18/11/2003 :
Art. 11. - La cererea de autorizare adresată Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, persoana fizică trebuie să anexeze:
a) copia actului de identitate;
b) cazierul judiciar;
d) dovada achitării taxelor de autorizare.
Art. 12. - La cererea de autorizare adresată Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, persoana juridică trebuie să anexeze:
a) copia certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului unic de înregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin actele normative în vigoare;
b) certificatul de cazier judiciar al administratorilor sau conducătorilor;
c) declaraţia pe propria răspundere a persoanei autorizate de către persoana juridică să semneze cererea, prin care se atestă că datele prevăzute în aceasta şi în documentele anexate corespund realităţii şi că are la cunoştinţă că falsul în declaraţii se pedepseşte potrivit legii penale;
e) copia certificată pentru conformitate cu originalul a statutului de funcţionare a societăţii comerciale şi, după caz, a actelor modificatoare ale acestuia, din care să rezulte că desfăşoară activităţi cu metale preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase;
f) dovada achitării taxelor de autorizare.
___________
CAPITOLUL IV a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

CAPITOLUL V Evidenţa operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase
Art. 9. - Persoanele fizice şi juridice autorizate să efectueze operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase au obligaţia să asigure evidenţa strictă a acestora, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
___________
Art. 9. a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.
Pus în aplicare prin Ordin nr. 1809/2004 începând cu 18.03.2007.


Punere în aplicare Art. 9. prin Normă metodologică Norma metodologică pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de u... din 18/11/2003 :
Art. 36. - (1) Operaţiunile cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase vor fi înregistrate la data producerii lor în registre speciale, şnuruite, sigilate şi înregistrate la organul fiscal în raza căruia îşi are adresa/sediul social declarat persoana fizică sau juridică autorizată. Fiecare punct de lucru al persoanei fizice sau sediu secundar al persoanei juridice autorizate va avea câte unul din aceste registre, care va fi utilizat exclusiv pentru acea adresă, respectiv sediu.
(2) Modelul şi conţinutul registrului de evidenţă vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Operatorii cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase îşi vor înfiinţa registrele prevăzute la alin. (1), în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului finanţelor publice.
Art. 10. - Persoanele fizice şi juridice menţionate la art. 9 au obligaţia să pună la dispoziţie organelor abilitate toate documentele şi evidenţele solicitate de acestea.
Art. 11. Abrogat prin punctul 15. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.
___________
CAPITOLUL V a fost modificat prin punctul 13. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

CAPITOLUL VI Marcarea metalelor preţioase
Art. 12. - (1) În vederea prevenirii unor acte de comerţ sau fapte de comerţ ilicite, metalele preţioase trebuie să fie marcate înainte de comercializare sau, după caz, înainte de expunerea spre comercializare.
(2) Anterior marcării, metalele preţioase trebuie să fie supuse unei analize fizice sau chimice, în vederea stabilirii titlului acestora.
(3) Procedurile de analiză şi marcare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
___________
Art. 12. a fost modificat prin punctul 17. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.


Punere în aplicare Art. 12. prin Normă metodologică Norma metodologică pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de u... din 18/11/2003 :
Art. 26. - (1) Marcarea are ca scop certificarea de către persoana abilitată sau, după caz, autorizată a faptului că bijuteriile şi obiectele din metale preţioase şi aliajele acestora au conţinutul de metal preţios fin corespunzător mărcii de titlu care se aplică.
(2) Marcarea bijuteriilor şi a obiectelor din metale preţioase sau aliaje ale acestora se realizează de personalul propriu, abilitat în acest scop, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ori de către persoanele fizice sau juridice autorizate.
Art. 27. - (1) Operaţiunea de marcare implică în prealabil o activitate de analiză a bijuteriilor şi obiectelor ce urmează a fi marcate, cel puţin printr-o analiză chimică la piatra de analiză.
(2) Analiza prevăzută la alin. (1) se bazează pe reacţia de culoare a metalelor preţioase, în funcţie de conţinutul de metal preţios fin, în contract cu o serie de reactivi specifici.
(3) Normele tehnice de analiză chimică a metalelor preţioase şi aliajelor acestora vor fi aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, după consultarea asociaţiilor patronale legal constituite.
(4) Pentru stabilirea titlului, cu acordul proprietarului, în cazul în care celelalte metode nu sunt concludente, personalul de specialitate al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor poate folosi şi metode ori proceduri distructive sau orice alte metode ori proceduri ştiinţifice agreate, de analiză şi expertizare a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi aliaje ale acestora.
Art. 28. - (1) Persoanele fizice şi juridice interesate pot fi autorizate să efectueze operaţiuni de marcare a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi aliaje ale acestora numai dacă fac dovada că au capacitatea profesională şi materială necesară stabilirii titlului.
(2) Condiţiile de autorizare pentru efectuarea operaţiunilor de marcare vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, după consultarea în acest sens a organizaţiilor patronale din domeniul metalelor preţioase şi aliajelor acestora.
(3) De la aplicarea prevederilor alin. (1) sunt exceptate structurile organizatorice ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor specializate în activităţi de analiză şi marcare a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi aliaje ale acestora.
Art. 29. - (1) Marcarea de titlu constă în aplicarea semnului convenţional, diferit în funcţie de titlul metalului preţios, pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase şi aliajele acestora.
(2) Marcarea de garanţie proprie reprezintă operaţiunea de aplicare a semnului convenţional individual, înregistrat la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pe bijuterii şi obiectele din metale preţioase sau aliajele acestora, de către producătorul intern, importator sau, după caz, vânzător.
Art. 30. - (1) Marcarea de certificare constă în aplicarea unui semn convenţional pe bijuterii şi pe obiectele din metale preţioase sau aliaje ale acestora, de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul şi/sau vânzătorul nu sunt autorizaţi sau nu doresc să-şi aplice marca de garanţie proprie, la cererea acestora.
(2) Modelul mărcii de certificare se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
Art. 31. - (1) Titlurile legale în România, exprimate în miimi, care se identifică prin marca titlului aplicată bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi aliajele acestora, sunt următoarele:
a) pentru aur: 375; 500; 585; 750; 833; 900; 916 şi aur fin 999;
b) pentru argint: 750; 800; 875; 916; 925 şi argint fin 999;
c) pentru platină: 950;
d) pentru paladiu: 950.
(2) Toleranţele admise între titlul marcat şi cel real sunt de plus sau minus 4 miimi.
(3) În situaţia în care titlul stabilit prin analiză este inferior unuia dintre titlurile legale, inclusiv toleranţelor admise, pe bijuterii şi pe obiectele din metale preţioase sau aliaje ale acestora se aplică marca titlului legal imediat inferior.
(4) În cazul în care bijuteriile ori obiectele din metale preţioase sau aliaje ale acestora au deja aplicată marca de titlu, iar aceasta corespunde rezultatelor analizelor sau expertizelor efectuate, se va aplica numai marca de garanţie proprie ori, după caz, marca de certificare.
Art. 32. - Modelul mărcilor utilizate de fabricanţi, producători, importatori, exportatori şi, după caz, vânzători se stabilesc, se aprobă şi se înregistrează, pe bază de tarife, în condiţiile ce vor fi reglementate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
Art. 33. - (1) Normele tehnice de lucru pentru activitatea de analiză, marcare şi expertizare a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi aliajele acestora se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) Până la elaborarea noilor proceduri de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora sunt şi rămân aplicabile Normele interne de lucru nr. 28/1/1978 ale Băncii Naţionale a României privind analiza şi marcarea metalelor preţioase, precum şi prevederile art. 15 din Normele tehnice nr. V/200, aprobate prin Ordinul comun al ministrului finanţelor şi Băncii Naţionale a României nr. 350/134/1978, în măsura în care acestea nu contravin prezentelor norme metodologice şi celorlalte prevederi legale în vigoare.
Art. 34. - Pentru operaţiunile de analiză, marcare şi expertizare pe care le efectuează, precum şi pentru înregistrarea mărcilor de garanţie proprie, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor percepe tarife proprii, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, care se actualizează anual în funcţie de rata inflaţiei.
Art. 13. - Controlul marcării metalelor preţioase se va efectua de către personalul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor abilitat în acest sens, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
___________
Art. 13. a fost modificat prin punctul 17. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.
___________
CAPITOLUL VI a fost modificat prin punctul 16. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

CAPITOLUL VI1 Atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
Art. 14. - În desfăşurarea activităţii sale Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este singura instituţie în măsură ca, pe teritoriul României:
a) să emită norme interne de lucru şi să stabilească tarifele pentru activităţile de analiză, marcare şi expertizare pe care le efectuează;
b) să stabilească mărcile utilizate pentru marcarea metalelor preţioase;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 19. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

c) să efectueze expertize ale metalelor preţioase şi ale pietrelor preţioase, dispuse de instanţele de judecată şi de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penală, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice;
d) Abrogată prin punctul 20. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.
Art. 15. - (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor îşi exercită drepturile şi obligaţiile specifice activităţilor de analiză, marcare, expertizare şi autorizare printr-o structură organizatorică ale cărei organizare şi funcţionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(2) Sursele de finanţare se vor asigura din venituri realizate din activitatea proprie.
___________
Art. 15. a fost modificat prin punctul 21. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.
___________
CAPITOLUL VI^1 a fost introdus prin punctul 18. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

CAPITOLUL VII
Sancţiuni

Art. 16. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea penală, contravenţională sau administrativă, după caz.
___________
Art. 16. a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

Art. 17. - (1) Falsificarea în orice mod a mărcilor de titlu, a mărcilor de garanţie proprie sau a mărcilor de certificare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Folosirea mărcilor de titlu, a mărcilor de garanţie proprie sau a mărcilor de certificare false ori folosirea unor mărci neînregistrate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.
(3) Bunurile care au aplicată o marcă falsă sau falsificată se confiscă.
___________
Art. 17. a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.

Art. 18. - Desfăşurarea fără autorizaţie a operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum şi cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenţiei.
___________
Art. 18. a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

Art. 19. - Comercializarea sau expunerea spre comercializare a metalelor preţioase, fără ca acestea să fie marcate în prealabil potrivit prevederilor legale în vigoare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, precum şi cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenţiei.
___________
Art. 19. a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

Art. 20. - Contravenţiile prevăzute la art. 18 şi 19 se constată şi se sancţionează de personalul împuternicit în acest sens, după caz, de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice sau Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit atribuţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale.
___________
Art. 20. a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

Art. 21. - Contravenţiilor prevăzute la art. 18 şi 19 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
___________
Art. 21. a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

Art. 22. - (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 6 luni, autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) În cazul nerespectării ordinului sau a deciziei de suspendare, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate dispune retragerea autorizaţiei.
(3) Situaţiile în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizaţiei, precum şi procedura de reautorizare pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi cu pietre preţioase vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) Împotriva ordinului sau, după caz, a deciziei de suspendare ori de retragere a autorizaţiei se poate formula contestaţie, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege.
___________
Art. 22. a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.


Punere în aplicare Art. 22. prin Normă metodologică Norma metodologică pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de u... din 18/11/2003 :
Art. 16. - (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este abilitată să dispună suspendarea autorizaţiei sau, după caz, retragerea autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentelor norme metodologice.
(2) Suspendarea poate fi dispusă şi numai pentru una sau o parte din operaţiunile pentru care persoanele fizice şi juridice au fost autorizate.
Art. 17. - (1) Suspendarea autorizaţiei are ca efect sistarea temporară a efectuării operaţiunilor anume prevăzute în ordinul sau decizia de suspendare.
(2) În caz de suspendare a autorizaţiei, titularul ei nu mai are dreptul să efectueze operaţiunile cu metale preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase, pentru care a fost autorizat, pe perioada dispusă prin ordinul sau decizia de suspendare.
(3) Revocarea suspendării autorizaţiei se face numai la cererea scrisă a titularului acesteia şi numai după ce personalul abilitat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor a constatat că au fost înlăturate cauzele care au condus la suspendarea autorizaţiei.

Punere în aplicare Art. 22. prin Normă metodologică Norma metodologică pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de u... din 18/11/2003 :
Art. 18. - (1) Suspendarea autorizaţiei se dispune în următoarele situaţii:
a) neîntocmirea evidenţelor operaţiunilor cu metale preţioase, aliajele acestora şi pietre preţioase, în condiţiile prevederilor legale în vigoare;
b) comercializarea sub orice formă a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase sau aliaje ale acestora, cu ori fără pietre preţioase, fără ca acestea să fie marcate, în condiţiile prevăzute de lege;
c) marcarea incorectă a titlurilor, faţă de limitele admise de reglementările legale în materie;
d) lipsa notificării Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor cu privire la schimbările intervenite în datele de identificare a titularului autorizaţiei;
e) folosirea incorectă, sub orice formă, a poansoanelor de titlu şi de garanţie proprie, de către persoanele fizice şi juridice autorizate să efectueze operaţiuni de marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora;
f) în cazurile în care Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor constată că avizele acordate potrivit art. 11 lit. c) şi art. 12 lit. d) nu sunt conforme cu realitatea sau contravin unor dispoziţii legale în vigoare.
(2) Retragerea autorizaţiei se dispune în următoarele situaţii:
a) în cazul încălcării repetate a prevederilor legale în vigoare privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi a pietrelor preţioase;
b) în cazul în care persoana autorizată nu mai îndeplineşte una sau mai multe din condiţiile necesare în vederea autorizării;
c) în cazul condamnării definitive pentru o infracţiune în legătură cu operaţiunile cu metale preţioase, aliaje ale acestora sau pietre preţioase a persoanei fizice autorizate sau a unui angajat al persoanei juridice autorizate.
(3) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei se dispune din oficiu ori la cererea organelor cu atribuţii de control în materie, în baza constatărilor acestora.
(4) În caz de retragere a autorizaţiei, reautorizarea este posibilă, cu îndeplinirea procedurilor iniţiale de autorizare prevăzute de prezentele norme metodologice şi cu achitarea taxelor de autorizare corespunzătoare.
Art. 19. - (1) În situaţia în care a fost retrasă autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase, titularul acesteia este obligat să-şi lichideze stocul în termen de 30 de zile, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(2) Nelichidarea stocului, în condiţiile legii, atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 20. - Suspendarea sau retragerea autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase se dispune prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ori, în caz de delegare de competenţe, prin decizie, în aceleaşi condiţii, care se comunică titularului autorizaţiei.
Art. 21. - (1) Ordinul sau decizia de suspendare ori, după caz, de retragere a autorizaţiei produce efecte de la data comunicării.
(2) Cu aceeaşi dată urmează să se calculeze şi perioada de suspendare.
Art. 22. - În caz de suspendare sau retragere, originalul autorizaţiei se depune în termen de 5 zile lucrătoare şi se păstrează la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
Art. 23. - Persoanele fizice şi juridice care se consideră vătămate într-un drept al lor, recunoscut de lege, prin ordinul sau decizia de suspendare ori de retragere a autorizaţiei se pot adresa instanţelor de contencios administrativ, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 23. - (1) În situaţia în care autorizaţia a fost retrasă, cel care o deţinea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la comunicare, să lichideze stocul de obiecte şi bijuterii din metale preţioase, precum şi stocul de pietre preţioase, existente la data retragerii autorizaţiei.
(2) În cazul suspendării autorizaţiei cel care o deţinea nu mai are dreptul să efectueze operaţiuni cu metale preţioase sau cu pietre preţioase pentru care a fost autorizat.
___________
Art. 23. a fost modificat prin punctul 23. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

Art. 24. Abrogat prin punctul 24. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.
Art. 25. - (1) Metalele preţioase şi pietrele preţioase considerate bunuri fără stăpân, precum şi cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege se depun la unităţile de trezorerie ale Ministerului Finanţelor Publice.
(2) Procedura de manipulare şi depozitare a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase la unităţile de trezorerie ale Ministerului Finanţelor Publice se va stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(3) Valorificarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase prevăzute la alin. (1) se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
___________
Art. 25. a fost modificat prin punctul 25. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.


Punere în aplicare Art. 25. prin Normă metodologică Norma metodologică pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de u... din 18/11/2003 :
Art. 37. - (1) Metalele preţioase sub orice formă şi pietrele preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum şi cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege se depun la Ministerul Finanţelor Publice, la unităţile trezoreriei statului aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(2) Termenul de depunere a obiectelor din metale sau pietre preţioase este de 48 de ore de la data întocmirii documentului care a stat la baza ridicării bunurilor considerate fără stăpân, precum şi a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 38. - Obiectele din metale sau pietre preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum şi cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege se depun la unităţile trezoreriei statului de către autorităţile statului abilitate în acest sens, potrivit procedurilor aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
Art. 26. - (1) Persoanele fizice şi juridice ale căror obiecte din metale preţioase şi pietre preţioase de natura celor prevăzute la art. 4 au fost preluate abuziv de către stat pot solicita restituirea acestora judecătoriei în raza căreia domiciliază sau îşi au sediul, până la data de 31 decembrie 2009.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 82/2007 începând cu 07.04.2007.

(11) De prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi moştenitorii persoanelor fizice, respectiv succesorii de drept ai persoanelor juridice îndreptăţite.
___________
Alineatul (1^1) a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 591/2004 începând cu 23.12.2004.

(12) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluare abuzivă se înţelege preluarea efectuată în baza următoarelor acte normative:
a) Legea nr. 638/1946 pentru controlul producţiei, prelucrării şi circulaţiei metalelor preţioase;
b) Legea nr. 284/1947 pentru cedarea către Banca Naţională a României a aurului, valutelor efective şi altor mijloace de plată străine;
c) Decretul nr. 83/1949 pentru completarea unor dispoziţiuni din Legea nr. 187/1945;
d) Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare;
e) Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase;
f) Decretul nr. 302/1965 privind unele măsuri referitoare la obiectele confecţionate din metale preţioase, la metalele şi pietrele preţioase;
g) Decretul nr. 244/1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.
___________
Alineatul (1^2) a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 591/2004 începând cu 23.12.2004.

(2) În cazul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind valorificate, se vor acorda despăgubiri în condiţiile şi în limitele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 26. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

(21) Banca Naţională a României recuperează de la Ministerul Finanţelor Publice sumele reprezentând contravaloarea obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase restituite în natură, despăgubirile acordate persoanelor îndreptăţite şi cheltuielile determinate de obţinerea şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
___________
Alineatul (2^1) a fost introdus prin punctul 27. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

(3) Cererile şi acţiunile în justiţie, legate de aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), sunt scutite de taxă de timbru.

Punere în aplicare Art. 26. prin Normă metodologică Norma metodologică pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de u... din 18/11/2003 :
Art. 39. - (1) Restituirea obiectelor din metale preţioase, aliajele acestora şi pietre preţioase, confiscate abuziv în perioada de după anul 1946 şi până în anul 1990, aflate în depozitul Băncii Naţionale a României, se efectuează de către Banca Naţională a României numai la cererea persoanelor îndreptăţite, în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, învestite cu formulă executorie. Pentru obiectele şi bijuteriile confiscate abuziv în perioada de după anul 1946 şi până în anul 1990, depuse în gestiunea de specialitate a Sucursalei municipiului Bucureşti a Băncii Naţionale a României, restituirea fizică a acestora se efectuează numai în măsura în care acestea se mai regăsesc ca atare în depozitul respectiv.
(2) Dacă bunurile prevăzute la alin. (1) au fost valorificate în folosul statului şi nu se mai regăsesc fizic în gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei municipiului Bucureşti a Băncii Naţionale a României, urmează a se plăti persoanelor îndreptăţite, în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, învestite cu formulă executorie, contravaloarea metalului preţios fin conţinut în respectivele obiecte, calculată la preţul practicat de Banca Naţională a României la data plăţii.
(3) Pentru pietrele preţioase libere sau montate în bijuterii, confiscate abuziv în perioada de după anul 1946 şi până în anul 1990, care nu se mai regăsesc fizic în gestiunea de specialitate din cadrul Sucursalei municipiului Bucureşti a Băncii Naţionale a României, urmează a se plăti persoanelor îndreptăţite, în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, învestite cu formulă executorie, contravaloarea acestora, calculată potrivit preţului de evidenţă al Băncii Naţionale a României la data plăţii.
Art. 40. - (1) Sumele plătite de către Banca Naţională a României cu titlu de despăgubiri şi cheltuieli de judecată se vor recupera de la Ministerul Finanţelor Publice. Restituirea acestor sume de către Ministerul Finanţelor Publice se va face trimestrial, după primirea documentelor justificative de la Banca Naţională a României, din capitolul de despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale.
(2) Reprezentarea statului în faţa instanţelor de judecată în litigiile prevăzute de art. 341 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este asigurată de Banca Naţională a României atât în cazul proceselor aflate pe rol la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, cât şi în cele intentate în baza acestui act normativ.
(3) Persoanele fizice şi juridice ale căror obiecte din metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase de natura celor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au fost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, după anul 1946 şi până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instanţelor de judecată de la domiciliul reclamantului, până la data de 31 decembrie 2003. Pentru obiecte din metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase de natura celor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au fost revendicate până la data de 31 decembrie 2003, valorificarea se face de către Banca Naţională a României potrivit normelor sale de lucru.
Art. 27. - Metalele preţioase şi pietrele preţioase aflate în inventarul Băncii Naţionale a României se valorifică, potrivit procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
___________
Art. 27. a fost modificat prin punctul 28. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.

Art. 28. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I*).
___________
*) Termenul de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2003, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2002, aprobată prin Legea nr. 590/2002.

(2) Ministerul Finanţelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Art. 29. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
a) prevederile referitoare la regimul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase din Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase;
b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte metalele preţioase, aliajele acestora şi pietrele preţioase;
c) orice alte dispoziţii contrare.
___________
Actul a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 458/2006 începând cu 18.03.2007.
matteo
 

Ordonanţă de urgenţă nr 190 (r1)/2000 regimul met. pretioase

Stiai? Fiind membru al comunitatii noastre beneficiezi de reducere 5% adaugand in cosul de cumparaturi CUPONUL:

detectiemetal.com

Profita de ocazie!
Avatar Popescu Ion Popescu Ion
 

Re: Ordonanţă de urgenţă nr 190 (r1)/2000 regimul met. preti

Mesaj necititde lavynyu » Mie Mai 06, 2015 1:31 pm

Multumim dar la cat este de citit si de inteles trebuie sa fac facultatea de drept ! Poate ne ziceti dvs. pe scurt ce este de bine si ce este de rau nu de alta dar sunte-ti in domeniu !
lavynyu
lavynyu
Veteran
Veteran
 
Medalii: 5
Garrett (1) 500 posturi (1) Steaua comunitatii (1) Intelept (1) Fair-play (1)
Mesaje: 618
Imagini: 0
Membru din: Dum Oct 20, 2013 6:07 pm
Localitate: Baia-Mare
Detector:

Re: Ordonanţă de urgenţă nr 190 (r1)/2000 regimul met. preti

Mesaj necititde matteo » Mie Mai 06, 2015 10:01 pm

Din punctul meu de vedere nu este nimic interesant dar am zis sa fie pusa aici ca doar mai pica la unii sau altii cate un metal pretios prin mana :)

Era un banc. Tiganca facea integrame. Poticnindu-se, il intreaba pe tigan:
-Zi, ma, metal pretios din 3 litere.
- Fer, fa, fer!
matteo
 

Re: Ordonanţă de urgenţă nr 190 (r1)/2000 regimul met. preti

Mesaj necititde LessScan » Mie Mai 06, 2015 10:18 pm

da,.. am terminat si eu de citit legea asta si nu ne afecteaza cu nimic pe noi .

fain bancul. :)))))
M. Sebastian
Avatar utilizator
LessScan
Începator
Începator
 
Mesaje: 46
Imagini: 0
Membru din: Sâm Apr 25, 2015 7:19 pm
Localitate: TIMISOARA
Detector:


Înapoi la Legislatia Romaniei, permisiuni

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 22 vizitatori


Cautare

Om in cautare

 Autentificare

Nume utilizator:


Parolă:


Remember me


 Statistici

Totaluri
Total mesaje 69751
Total subiecte 14022
Total anunturi: 16
Total mesaje lipicioase: 19
Total fisiere atasate: 13091Topicuri pe zi: 4
Posturi pe zi: 18
Utilizatori pe zi: 1
Topicuri pe utilizator: 6
Posturi pe utilizator: 28
Posturi pe topic: 5

Total membri 2448
Cel mai nou membru VasileBc

 Calendar

<< Aug. 2020 >>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 Echipa

Administratori
DetectieMetal.com
rodetectors

Moderatori
Panzer
pratmin
yollman
zmeu
Pretorian