Interesant


Grup Facebook

Aderati la grupul comunitatii pe facebook.
Grup Facebook

 Zile de naştere

La mulți ani! :
cadmiumtdc (37)
Cristi4net (57)
just4blue (38)
myrel (35)

In urmatoarele 7 zile
andante78 (38)
Burebista (39)
christian7 (31)
ciprian.hitro (52)
gsmgsa (43)
homeboy (33)
micu_klein (29)
MihaiV (38)
smoothbite (43)
sstefan (33)
universal (51)
bog (44)
Dan1234 (37)
holland (41)
Kerch (21)
misucar (59)
panfiloiu comin (48)
radumoto (38)
tamas (38)
Teofil (25)
Vlad19 (27)
andapanda (31)
Apolo (27)
athon (38)
atlantida (27)
beckvitan (30)
Mihaiul (32)
nekhbet (35)
time (30)
valachia (27)
alexyuly (33)
Antrax (31)
arpi (41)
JustMe (35)
Steyrm7 (38)
zonecul1 (73)
alinmirea (35)
cladovan (38)
Florin2017 (38)
Keepmylove (33)
klark (29)
Madalin (34)
pafnutye1 (50)
SabEm (34)
schibitu (45)
tanisha (33)
Vernonmi (34)
ggabug (42)
mihaides (25)
MihaiDesign (30)
narcistip (42)
noaptes73 (36)
zambar3tu (39)
alfy (50)
damian (31)
martyt13 (61)

 Ceasul fermecat

 Membri noi

Nume utilizator Membru din
Alex91 25 Iun
ioni 23 Iun
radura 15 Iun
titi 12 Iun
cheloo 11 Iun
Deceneu24 07 Iun
MihaiTDR 02 Iun
Sylviu2713 26 Mai


Ordonanţă nr. 24/2003

Legislatia Romaniei in vigoare cu privire la detectia de metal cat si detinerea/comercializarea detectoarelor de metal.
Permisiuni de detectie de la statul Roman sau persoane private.

Ordonanţă nr. 24/2003

Mesaj necititde matteo » Mie Mai 06, 2015 12:41 am

Versiune in vigoare la data actuala. Poate intereseaza pe careva:

Guvernul României
Ordonanţă nr. 24 din 30/01/2003
pentru perfecţionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor<BR/>preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România


___________
Nota IndacoText actualizat la data de 26.09.2003. Actul include modificările din următoarele acte:
- Legea nr. 362/2003 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 26/09/2003.

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.14 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Titlul va avea următorul cuprins:

"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora
şi pietrelor preţioase în România"
2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează producerea, prelucrarea, utilizarea, comercializarea, introducerea, scoaterea din ţară şi tranzitul pe teritoriul României al metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, activităţile conexe ale acestora, precum şi prestările de servicii privind aceste bunuri."
3. După articolul 1 se introduce un articol nou, articolul 11, care va avea următorul cuprins:
"Art. 11. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1. a) metale preţioase - aurul, argintul, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul, iridiul şi platina, care au un titlu de cel puţin 995/1.000;
b) aliaje de metale preţioase - amestecul de două sau mai multe metale în care conţinutul de metal preţios este de cel puţin 333/1.000;
c) pietre preţioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele şi perlele naturale şi de cultură;
d) aur financiar - aurul achiziţionat de persoane fizice ori juridice în scopul realizării unor plasamente de valoare. Aurul financiar cuprinde aurul sub formă de bare, lingouri, plachete, având titlul minim de 995/1.000, precum şi sub formă de monede din aur având titlul mai mare sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pieţele Uniunii Europene. Operaţiunile cu aur financiar se realizează atât prin livrare fizică, cât şi prin operaţiuni în conturi de metal preţios sau hârtii de valoare exprimate în aur, deţinute la bănci;
e) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este deţinut cu titlu de rezervă oficială de Banca Naţională a României. Aurul monetar se prezintă de regulă sub formă de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum şi bare standard cu titlul minim de 995/1.000;
f) aur dentar - aliaj al aurului, utilizat la lucrări dentare;
g) metale preţioase industriale - metale preţioase sau aliaje ale acestora utilizate în scop industrial;
h) monede din metale preţioase - monede confecţionate din metale preţioase sau aliaje ale acestora;
2. operaţiuni cu metale preţioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase - operaţiuni care au ca obiect:
a) fabricarea şi producerea metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase; categoriile de subproduse cu conţinut de metale preţioase care se supun prevederilor legale vor fi stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Nu fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă activităţile de extracţie şi preparare, astfel cum sunt reglementate prin Legea minelor nr. 85/2003;
b) prelucrarea metalelor preţioase, aliajelor lor şi pietrelor preţioase, inclusiv producerea de obiecte, bijuterii şi lucrări dentare din acestea;
c) vânzarea, cumpărarea, tranzacţionarea, păstrarea în depozit a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, bijuteriilor, obiectelor de aurărie sau de argintărie, precum şi mijlocirea acestor operaţiuni;
d) introducerea în ţară, scoaterea din ţară şi tranzitul prin România de metale preţioase şi de aliaje ale acestora, bijuterii, obiecte de aurărie sau de argintărie, precum şi de pietre preţioase;
e) marcarea bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi din aliajele acestora;
f) prestarea de servicii care au ca obiect metale preţioase, aliaje ale acestora, pietre preţioase, bijuterii, obiecte de aurărie sau de argintărie;
g) utilizarea în interes industrial a metalelor preţioase şi a aliajelor acestora;
h) vânzarea, cumpărarea, tranzacţionarea, precum şi intermedierea unor astfel de operaţiuni cu monede din metale preţioase şi aliaje ale acestora, dacă acestea se desfăşoară ca activităţi permanente;
i) orice activităţi conexe ale operaţiunilor de mai sus, dacă acestea au ca obiect metale preţioase, aliaje ale acestora sau pietre preţioase;
3. titlu - proporţia de metal fin conţinută de un aliaj, exprimată în miimi;
4. autorizaţie - actul emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care acordă dreptul de a desfăşura operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase;
5. bijuterii - obiecte de podoabă din metale preţioase şi aliaje ale acestora, care au sau nu au în componenţă pietre preţioase, cum ar fi: inelele, brăţările, colierele, broşele, cerceii, lanţurile, brelocurile, pandantivele, plachetele, acele de cravată, butonii de manşetă, precum şi articolele de uz personal, cum ar fi: portţigaretele, tabacherele, pudrierele, bombonierele, brichetele, ochelarii, ceasurile (carcasă şi brăţară) sau altele asemenea;
6. obiecte de aurărie sau de argintărie - obiecte din metale preţioase şi din aliaje ale acestora, destinate serviciilor de masă, de toaletă, garniturilor de birou, pentru decoraţiuni interioare, pentru fumători, pentru uz gospodăresc, uz religios, de artă şi altele;
7. marcarea metalelor preţioase şi a aliajelor acestora - operaţiunea de atestare a conţinutului de metal preţios de bază, prin aplicarea mărcii de titlu, a mărcii de garanţie proprie a producătorului intern, a importatorului şi/sau a vânzătorului cu amănuntul ori, după caz, a mărcii de certificare;
8. marca de garanţie proprie - semn individual stabilit şi înregistrat la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase sau din aliajele acestora de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu amănuntul;
9. marca titlului - semn convenţional, diferit în funcţie de titlul metalului preţios, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase şi aliajele acestora;
10. marca de certificare - semn convenţional care se aplică pe bijuterii şi pe obiectele din metale preţioase sau aliaje ale acestora de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul şi/sau vânzătorul nu sunt autorizaţi sau nu doresc să îşi aplice marca de garanţie proprie, la cererea acestora."
___________
Art. 11. a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

4. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Operaţiunile cu metale preţioase, cu aliajele acestora şi cu pietre preţioase, prevăzute la art. 11 pct. 2, se pot efectua ca activităţi permanente sau profesionale de către persoanele fizice şi juridice autorizate în condiţiile legii."
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

5. După alineatul (1) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Autorizaţia se eliberează pe perioadă nedeterminată de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor."
___________
Alineatul (11) a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

6. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
"(2) Pentru eliberarea autorizaţiei se percepe taxa stabilită de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, iar condiţiile de autorizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

7. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:


"CAPITOLUL V Evidenţa operaţiunilor cu metale
preţioase, aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase"
___________
CAPITOLUL V a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

71. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
Art. 8. - Persoanele fizice şi juridice autorizate să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase au obligaţia să asigure evidenţa strictă a acestora, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
___________
Punctul 71. a fost introdus prin punctul 8. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

72. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
Art. 10. - Persoanele fizice şi juridice menţionate la art. 8 au obligaţia să pună la dispoziţie organelor abilitate toate documentele şi evidenţele solicitate de acestea.
___________
Punctul 72. a fost introdus prin punctul 8. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Controlul evidenţei operaţiunilor cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase se exercită de către organele abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice.
(2) Controlul operaţiunilor cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi cu pietre preţioase se exercită de către organele abilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor."
___________
Art. 11. a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

9. Litera b) a articolului 18 va avea următorul cuprins:
"b) să stabilească mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianţi, pe bază de tarife proprii, precum şi marca proprie de certificare;"
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 10. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

10. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor preia de la Banca Naţională a României toate drepturile, responsabilităţile şi obligaţiile specifice activităţii de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora şi de expertizare a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase. De asemenea, se va prelua fără plată dotarea tehnică aferentă acestor activităţi.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

(2) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate prelua personalul Băncii Naţionale a României specializat în activitatea de expertizare, analiză şi marcare, prin înfiinţarea unei activităţi finanţate integral din venituri proprii."
11. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
"Art. 26. - Desfăşurarea fără autorizaţie a operaţiunilor cu metale preţioase, cu aliajele acestora sau cu pietre preţioase constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei, precum şi cu confiscarea bunurilor respective în favoarea statului."
___________
Art. 26. a fost modificat prin punctul 12. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

111. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
Art. 27. - Comercializarea bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase, aliaje ale acestora sau cu pietre preţioase, fără ca acestea să fie supuse în prealabil operaţiunii de marcare prevăzute la art. 13, sau marcarea necorespunzătoare a titlurilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, precum şi cu măsura confiscării bunurilor respective în favoarea statului.
___________
Punctul 111. a fost introdus prin punctul 13. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

12. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
"Art. 28. - Contravenţiile prevăzute la art. 26 şi 27 se constată şi se sancţionează de personalul cu atribuţii de control al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar dacă operaţiunile au avut ca obiect aur financiar, de către personalul cu atribuţii de control al Băncii Naţionale a României."
___________
Art. 28. a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

121. Articolul 30 se abrogă.
___________
Punctul 121. a fost introdus prin punctul 15. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

122. La articolul 31, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
Art. 31. - (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 6 luni, autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, cu aliajele acestora, cu pietre preţioase, în cazul încălcării prevederilor legale privind operaţiunile cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase.
(2) Repetarea încălcării prevederilor legale privind operaţiunile cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase duce la retragerea definitivă a autorizaţiei.
___________
Punctul 122. a fost introdus prin punctul 15. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

13. Alineatul (4) al articolului 31 va avea următorul cuprins:
"(4) Împotriva ordinului sau, după caz, a deciziei de suspendare, de retragere a autorizaţiei ori de respingere a cererii de autorizare se poate formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare."
14. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
"Art. 34. - (1) Metalele preţioase, aliajele acestora şi pietrele preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum şi cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege se depun la Ministerul Finanţelor Publice, în tezaurul trezoreriei, în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cu îndeplinirea condiţiilor legale.
(2) Regulile de manipulare şi depozitare a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi a pietrelor preţioase aflate în tezaurul trezoreriei se vor stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(3) Valorificarea metalelor preţioase, aliajelor acestora şi a pietrelor preţioase se face în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare."
___________
Punctul 14. a fost modificat prin punctul 16. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

141. Articolul 341 va avea următorul cuprins:
Art. 341. - (1) Persoanele fizice şi juridice ale căror obiecte din metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase de natura celor prevăzute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu încălcarea reglementărilor în vigoare, după anul 1946 şi până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instanţelor de judecată de la domiciliul reclamantului, până la data de 31 decembrie 2003.
(2) În cazul obiectelor din metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind topite sau valorificate, se vor acorda despăgubiri în condiţiile şi în limitele stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, emise de Ministerul Finanţelor Publice şi de Banca Naţională a României.
(3) Cererile şi acţiunile în justiţie, legate de aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), sunt scutite de taxă de timbru.
___________
Punctul 141. a fost introdus prin punctul 17. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

142. Articolul 342 va avea următorul cuprins:
Art. 342. - Metalele preţioase, aliajele acestora şi pietrele preţioase aflate în inventarul Băncii Naţionale a României se valorifică în condiţiile prevăzute de actele normative în materie existente până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
___________
Punctul 142. a fost introdus prin punctul 17. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

15. Litera b) a articolului 36 va avea următorul cuprins:
"b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte metalele preţioase, aliajele acestora şi pietrele preţioase;"
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 18. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.

Art. II. - În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul de Interne vor supune spre aprobare Guvernului modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe.


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
───────────────
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
Rovana Plumb,
secretar de stat
Bucureşti, 30 ianuarie 2003.
Nr. 24.
___________
Actul a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 362/2003 începând cu 26.09.2003.
matteo
 

Ordonanţă nr. 24/2003

Stiai? Fiind membru al comunitatii noastre beneficiezi de reducere 5% adaugand in cosul de cumparaturi CUPONUL:

detectiemetal.com

Profita de ocazie!
Avatar Popescu Ion Popescu Ion
 

Re: Ordonanţă nr. 24/2003

Mesaj necititde Detector » Mie Mai 06, 2015 1:32 pm

Sigur ca ne intereseaza numai ca am vrea un rezumat...asa nimeni nu citeste si nu posteaza
Ultima oară modificat de Detector pe Mie Mai 06, 2015 1:34 pm, modificat 1 dată în total.
Detector
Nou sosit
Nou sosit
 
Mesaje: 11
Membru din: Joi Ian 01, 2015 7:21 pm
Detector:

Re: Ordonanţă nr. 24/2003

Mesaj necititde Detector » Mie Mai 06, 2015 1:33 pm

:lovitcapzid:
Detector
Nou sosit
Nou sosit
 
Mesaje: 11
Membru din: Joi Ian 01, 2015 7:21 pm
Detector:

Re: Ordonanţă nr. 24/2003

Mesaj necititde LessScan » Mie Mai 06, 2015 6:10 pm

eu zic ca e foarte bine ca l-a postat. altfel aveam mai greu acces la lege. cine vrea citeste. cate un pic , cate un pic printre picaturi - si tot termini lectura. e clar ca e o lectura vasta, dar poti sari peste anumite paragrafe care vezi ca nu te privesc.
M. Sebastian
Avatar utilizator
LessScan
Începator
Începator
 
Mesaje: 46
Imagini: 0
Membru din: Sâm Apr 25, 2015 7:19 pm
Localitate: TIMISOARA
Detector:

Re: Ordonanţă nr. 24/2003

Mesaj necititde Luciano55 » Lun Mai 11, 2015 12:15 am

Ce impact va avea ata asupra persoanelor pasionate de numismatica care detin monede aur/argint?
'' Dricu n-are portbagaj nu iei nimic din ce lasi''
Avatar utilizator
Luciano55
Veteran
Veteran
 
Medalii: 4
Garrett (1) 500 posturi (1) Steaua comunitatii (1) Fair-play (1)
Mesaje: 701
Membru din: Lun Iun 02, 2014 7:37 pm
Localitate: Bucuresti
Detector:


Înapoi la Legislatia Romaniei, permisiuni

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 24 vizitatori


Cautare

Om in cautare

 Autentificare

Nume utilizator:


Parolă:


Remember me


 Statistici

Totaluri
Total mesaje 69520
Total subiecte 13791
Total anunturi: 16
Total mesaje lipicioase: 19
Total fisiere atasate: 13091Topicuri pe zi: 4
Posturi pe zi: 18
Utilizatori pe zi: 1
Topicuri pe utilizator: 6
Posturi pe utilizator: 28
Posturi pe topic: 5

Total membri 2447
Cel mai nou membru Alex91

 Calendar

<< Jul. 2020 >>
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 Echipa

Administratori
DetectieMetal.com
rodetectors

Moderatori
Panzer
pratmin
yollman
zmeu
Pretorian


cron